nejefektivnější způsob tepelné izolace

ZDRAVÁ IZOLACE

Jsme opravdoví odborníci v oboru!

V oboru izolací máme zkušenosti přes 20 let. Víme tedy přesně co potřebujete.
 

Optimální tloušťka izolantu!

Nevíte jakou správnou tloušťku izolantu vybrat? Zdarma Vám vypočítáme a navrhneme optimální tloušťku!

Ušetřete až 70% nákladů!

Díky pěnové izolaci dokážete ušetřit až 70% nákladů na vytápění! Nezávazná konzultace na mistě ZDARMA!

ZDRAVÁIZOLACE.COM

Stříkaná pěnová izolace je nejefektivnější způsob izolace!

PROČ? Protože žádný jiný izolant nedokáže vyplnit zateplovaný prostor tak dokonale jako právě polyuretanová pěna. Jedná se o dvoukomponentní polymerní systém. Ke smísení obou složek dochází ve směšovací komoře stříkací pistole, tedy bezprostředně před dopadem směsi na zateplovaný podklad. Na podklad dopadá olejovitá tekutina, která zhruba za 4 sekundy začne reagovat. Doba do započetí chemické rekce je dostatečná k tomu, aby tekutina dokonale vyplnila prostor včetně spár a nepřístupných detailů. Následuje chemická reakce obou složek tekutiny za mohutného vývinu izolační pěny.

Poradíme Vám s výběrem!

Konzultace na místě zdarma a nezávazně.

Pěnu dodáváme ve dvou variantách, a to s otevřenou buněčnou strukturou nebo s uzavřenou buněčnou strukturou. Otevřená buněčná struktura se používá do konstrukcí, které vyžadují paropropustnou tepelnou izolaci (typicky dvouplášťové střechy). Uzavřená buněčná struktura má kromě tepelné izolace funkci i parozábrany s minimální nasákavostí. Typickou oblastí, kde doporučujeme použití pěny s uzavřenou buněčnou strukturou jsou např. plechové konstrukce.

20

Let zkušeností

1 den

Délka realizace

5-8 let

Návratnost investice

až 70%

Ušetřených nákládů

NEVÍTE JAKOU IZOLACI VYBRAT?

Vyberte si podle typu konstrukce!

Tepelná izolace
interiéru

Tepelná izolace
exteriéru

Hydroizolace
ploché střechy

Tepelná izolace
průmyslová

„Rád bych se vyjádřil k provedení zateplení střechy metodou stříkané izolace PUR, kterou jste realizovali pod značkou Zdravá izolace. Váš přístup k přípravě a následnou realizaci včetně kvality práce hodnotím velmi kladně a přeji vám do budoucna mnoho úspěchů. „

Ing. Miroslav Petřík, Zlín

„S přístupem Vaši firmy jsem byl velice spokojen. Celé jednání proběhlo rychle a podle domluvy. Již teď je v podkroví příjemný chládek, věřím že stejně efektivně bude izolace fungovat i v zimě. Děkuji a určitě Vás doporučím dále.“

p. Zoubek, Hodonín

„Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování celé Vaši firmě za slušné a seriózní chování a velkou profesionalitu pane technika i samotných aplikátorů. Se zateplením jsme velice spokojeni. Přejeme Vám spoustu spokojených klientů.“

p. Truhlář, Kladno

FAQ

Nejčastější dotazy

Skrytý
Proč je stříkaná polyuretanová izolace, bezkonkurenčně nejlepší izolace tak, jak to prezentujete?

Žádný deskový izolační materiál nedokáže vyplnit izolovaný prostor tak dokonale jako právě stříkaná PUR izolace. Je to dané samotnou technologií, kdy na podklad je aplikovaná směs dvou složek v tekutém stavu a k chemické reakci za vzniku izolační pěny dochází za 2–4 sekundy po aplikaci směsi. Za tuto dobu směs vyplní veškeré spáry a vykopíruje dokonale podklad. Výsledkem je bezespárá neprůvzdušná tepelná izolace a zateplený prostor je dokonale vyplněný.

Je nutná u vaší pěny parotěsná folie?

Obecně řečeno u všech dvouplášťových konstrukcí, kde je použitá paropropustná tepelná izolace je nutné parotěsně oddělit interiér od tepelné izolace, a to platí i pro difuzně otevřenou stříkanou izolaci v našem případě pěnu SOFT.

Princip spočívá v té skutečnosti, že u konstrukce bez parotěsné folie volně proniká do paropropustné izolace vzduch z interiéru a někde v průřezu tepelné izolace se potká s volně prostupujícím vzduchem z exteriéru. V zimním období pak studený vzduch způsobí ochlazení teplého vzduchu a vysrážení vlhkosti ze vzduchu z interiéru. Tím dojde ke zvlhnutí tepelné izolace a snížení její účinnosti do doby, než se vlhkost vypaří. Platí zásada, že nejlépe izoluje suchá tepelná izolace.

Pro difuzně uzavřené izolace (tvrdé pěny HARD a ROOF) parotěsná folie nutná není.

Některé články se zmiňují o tom, že konstrukce při použití stříkané izolace hnijí. Co mi k tomu povíte?

Není to pravda, pokud se respektují vlastnosti konstrukce a použije se správné řešení, a to se netýká speciálně pouze pěny, ale obecně všech řešení konstrukcí. Zdrojem negativních informací o stříkané izolaci bývají zástupci konkurenčních materiálů, kteří jednají na základě neověřených informací.

Často se setkáváme s dotazem zákazníků, zda lze do dřevěné konstrukce použít stříkanou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou – HARD. Zásadně odpovídáme, že nelze. V našich klimatických podmínkách mají dřevěné konstrukce proměnlivou vlhkost, která musí mít volnou cestu při jejím odpařování. Pokud by se odvod vodní páry uzavřel stříkanou izolací s uzavřenou buněčnou strukturou – HARD, je reálná hrozba hromadění vlhkosti mezi pěnou a dřevěnou konstrukcí a vzniku hnilobných procesů. Proto do dřevěných konstrukcí zásadně navrhujeme difuzně otevřenou stříkanou izolaci – SOFT, která se díky své nasákavosti a minimálnímu difuznímu odporu s proměnlivou vlhkostí dřevěné konstrukce dokonalé vypořádá.

Mohu si pěnu aplikovat sám?

Aplikace stříkané PUR izolace je technologie, která vyžaduje speciální stříkací soupravu, jejíž cena se pohybuje kolem 1mil korun. Navíc je nutná pravidelná údržba stroje i stříkacích pistolí a delší odstávka stroje bez zakonzervování způsobí nefunkčnost soupravy. Pro aplikační soupravu je ideální stav, kdy je stále v provozu. Kromě toho je při aplikaci nutná určitá zkušenost, aby pěna plnila svoji funkci a nevznikaly dutiny a boule.

Z výše uvedeného plyne, že teoreticky lze, ale je to výrazně nevýhodné pro aplikaci jedné konstrukce. Aplikaci stříkané PUR izolace je vhodné svěřit profesionálům.

Jak dlouho trvá vaše aplikace?

Denní kapacita práce u měkké pěny je kolem 40 m3. Pro lepší představu ve 20 cm pěny lze aplikovat až 200 m2 za den. Běžná střecha nebo strop rodinného domu je hotová během jednoho dne. Pěna je zcela vytvrzená do 30-ti sekund.

U tvrdých pěn pak délka realizace závisí na konkrétní konstrukci.

Nezávazný poptávkový formulář

ZDARMA za Vámi přijedeme na nezávaznou konzultaci, kdekoliv po celé ČR a SK!

ZDARMA Vám spočítáme optimální tloušťku izolantu!

Potřebujte poradit? Napište nám!

Ing. Karel Lovětinský
technické poradenství / konzultace

Tel: +420 734 248 850
lovetinsky@zdravaizolace.com

Aneta Širancová
asistentka obchodu

Tel: +420 734 726 262

Jiří Krejčí, DiS.
obchodně technický poradce

Tel: +420 777 054 761

zdravaizolace.com | © Copyright 2022. Všechna práva vyhrazena. | Vytvořil ODMARKETING.cz